Food from Paradise ... available on Earth! Professionele catering, traiteur, culinair architect. Wij leveren kant-en-klare traiteurformules voor elke babyborrel, familiefeest, klantenevent, personeelsfeest of productvoorstelling waar een lekker hapje de sfeer van het samenzijn kan bevorderen.

Van ontbijt tot hapje tijdens de receptie, over luxe ovenkoeken met bediening tot uitgebreid dessertbuffet.

Een pannenkoekenfestijn of een wafelbak, uw feest zal nog lang lekker nasmaken.

Ons nieuw frietkraam ontdekken? Vanaf 15 januari 2019 beschikken we over een gloednieuwe foodtruck van waaruit we de lekkerste broodjes hamburgers, tipzak frietjes en hartige snacks kunnen aanbieden. Onze jarenlange ervaring is uw garantie op succes.

Gratis offerte

Catering | traiteur | culinair architect
John Schotsaert
Gsm Chef: +32 (0)497/28 89 21
Mail: info@parisroyal.be
Twaalfbunderstraat 54 - 9660 Brakel
BE0883654756


Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Schotsaert John wijst alle verkoopsvoorwaarden af die op de documenten van de klant kunnen voorkomen. Alleen onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Offertes blijven 15 dagen geldig, waarna zij – bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvaarding komen te vervallen.
 3. Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien de bestelling door de klant uitdrukkelijk wordt bevestigd en voor bestellingen vanaf 2.500,00 EUR na ontvangst van een voorschot van 25%.
 4. Het aantal genodigden dient ons te bereiken ten laatste drie dagen voor het feest.
 5. Bij annulering van de bestelling door de klant is deze de volgende bedragen verschuldigd aan Schotsaert John: Meer dan zeven dagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: 25% van de bestelling. Meer dan drie dagen vóór het hiervoor bedoelde tijdstip: 50% van de bestelling. Minder dan drie dagen vóór het bedoelde tijdstip: 100% van de bestelling.
 6. Als overmacht voor Schotsaert John, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Schotsaert John niet kan worden toegerekend, zal gelden onvoorziene verkeers- en/of weersomstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Schotsaert John onmogelijk dan wel bezwaarlijk maken.
 7. Eventuele klachten moeten per aangetekend schrijven gebeuren, binnen de 3 dagen na levering of prestatie.
 8. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Brakel, zonder korting.
 9. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 10% per jaar vanaf de vervaldag. Bovendien zal het factuurbedrag, bij gebrek aan betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, worden verhoogd met een forfaitair bedrag van 12%, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.000 EUR.
 10. Niet-betaling van een rekening op de vervaldag laat ons toe de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en ieder order of lopend contract hetzij op te schorten, hetzij te annuleren.
 11. In geval van betwisting of geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd. Alleen de Belgische wet is toepasselijk.